• Bjørk som alternativ til gran : en økonomisk analyse 

   Kveseth, Ole Harald Løvenskiold (Bachelor thesis, 2013)
   Økonomiske diskusjoner rundt skogskjøtsel er viktige for å sikre at en langsiktig næring følger endringer i rammene rundt virksomheten. I deler av skogbruket har spørsmålet rundt planting av granskog kontra naturlig forynget ...
  • Naturlig foryngelse av gran (Picea abies) etter åpne hogster 

   Skovdahl, Frida Lise (Bachelor thesis, 2012)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg vurdert effekten av å koordinere markberedning mot et forventet frøår i gran (Picea abies), gjennom å se på spiring og første års planteetablering i markberedningsflekker med ulik alder. ...