• Vil forhåndsrydding rett før førstegangstynning være lønnsomt? 

      Nordby, Eivind (Bachelor thesis, 2013)
      Denne undersøkelsen ser på hvordan forhåndsrydding rett før førstegangs tynning påvirker restbestandet med tanke på aritmetrisk middeldiameter i brysthøyde, produktivitet, driftskostnad for skogeier og skader på gjenstående ...