• Aurebestanden i Roastensjøene : villfisk og settefisk 

      Hassve, Marius (Bachelor thesis, 2010)
      Norsk : Målsetningen med denne oppgaven har vært å få en oversikt over aurebestanden i Nedre og Øvre Roasten i Femundsmarka Nasjonalpark, med hovedvekt på forholdet mellom villfisk og settefisk, og derav metodikken vedrørende ...