Show simple item record

dc.contributor.authorHagenlund, Mari
dc.date.accessioned2011-12-14T11:59:26Z
dc.date.available2011-12-14T11:59:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133328
dc.descriptionBacheloroppgave i utmarksforvaltning. Evenstad, 2011no_NO
dc.description.abstractNorsk: Sjøfugl trues fra mange kanter, og den stadige nedgangen av mange av våre norske sjøfuglarter tegner et mulig dystert fremtidsbilde. Hva som forårsaker denne nedgangen er ikke sikkert, men flere faktorer som overfiske, bifangst i fiskeredskaper, oljeutslipp, klimaendringer, matmangel, og en kombinasjon av disse, blir undersøkt som mulige faktorer. En av de artene som har hatt den mest radikale tilbakegangen er den lille pelagiske måkefuglen, krykkje (Rissa tridactyla), som har hatt en bestandsnedgang på opptil 80 % i noen norske hekkelokaliteter i løpet av de siste tiårene. I denne studien har jeg forsøkt å undersøke om variasjoner i næringstilgang og havtemperatur har hatt en effekt på bestandsstørrelsen av krykkja i Norge. For å gjennomføre dette undersøkte jeg om det fantes en sammenheng mellom bestandstall av tobis (Ammodytes marinus) og norsk vårgytende sild (Clupea harengus), med nedgangen hos krykkje i tre norske kolonier: Runde, Sklinna og Vedøy/Røst. Videre undersøkte jeg hvorvidt det fantes noen korrelasjon mellom årlige variasjoner i havtemperatur, og bestandsvariasjoner i de tre krykkjekoloniene. Undersøkelsene ble gjort ved hjelp av tidsserier på bestandstall av krykkje, tobis, sild, og havtemperatur fra mai måned i tidsrommet 1980 – 2005. Mine resultater viste en signifikant negativ effekt av økende havtemperatur på krykkjekoloniene, og en sammenfallende signifikant negativ effekt av minkende tobisbestand. Unntaket var kolonien Vedøy/Røst som kun viste en trend i sammenheng med minkende tobisbestand. Når det gjaldt sammenhengen med tall av sild, fant jeg en negativ respons i de tre krykkjekoloniene ved økende sildestamme.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Seabirds face many different threats, and the continuing decline in many of our Norwegian seabird species paints the picture of a grim future. The cause for this decrease is not yet certain, but several factors, like overexploitation from fisheries, by-catch in fishing equipment, oil spills, environmental changes, food-shortage, or a combination of some or all of these factors, are being treated as possible factors. One of the species that has had the most radical decrease is the small, pelagic seagull, the black-legged kittiwake (Rissa tridactyla), which has had a population decline of up to 80 % in some norwegian colonies over the last decades. With this study I wanted to investigate whether variations in food abundance and ocean temperature had any effect on the Norwegian population of black-legged kittiwakes. To do this I examined if there was a connection between population estimates for sandeel (Ammodytes marinus), and Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus), with the population size of the black-legged kittiwake in three Norwegian colonies; Runde, Sklinna, and Vedøy/Røst, in the time period 1980-2005. The results showed a significant decrease in the population of kittiwake, with an increase in the population of herring, and a significant positive correlation in the colonies with increasing amounts of sandeel. The exception was Vedøy/Røst, which only showed a trend in correlation with sandeel abundance. The study further showed a significant negative correlation in the population of kittiwakes with increasing ocean temperatures.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsjøfuglerno_NO
dc.subjectkrykkjeno_NO
dc.subjectRissa tridactylano_NO
dc.subjectbestandsundersøkelserno_NO
dc.titleEffekten av næringstilgang og havtemperatur på bestandsstørrelsen av krykkje (Rissa tridactyla), i tre norske kolonier.no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record