Show simple item record

dc.contributor.authorWaalberg, Max E.
dc.date.accessioned2013-07-30T07:09:54Z
dc.date.available2013-07-30T07:09:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133338
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning. Evenstad 2013no_NO
dc.description.abstractI min oppgave undersøkte jeg om det eksisterer ulike morfer av røya i Finsevatnet, Ulvik kommune. Målet var å vurdere om røya i Finsevatnet bør forvaltes som en eller flere morfologiske enheter. Oppgaven bygger på et datamateriale fra røye som ble samlet inn sommeren 2012. Metoden bestod av et prøvefiske, for deretter å analysere formen på fisken ved bruk av geometriske landemerker. Totalt ble det fanget 424 røyer, der 420 ble brukt for å analyser kroppsform. Jeg brukte følgende parametere for å forklare variasjon i kroppsform: innsjøhabitat (fanget i littoralen, pelagialen og profundalen), kjønnsmodning (umoden/moden), kjønn (hann/hunn), lengde og innsjøbasseng (røye fanget vestre/østre basseng). Jeg fant ut at røyas kroppsform i Finsevatnet var variabel. Imidlertid forklarte de undersøkte parameterne lite av variasjonen i kroppsform. Jeg konkluderer derfor med at det kun finnes en morf av røya i Finsevatnet basert på kroppsform. Derfor mener jeg at det ikke bør lages en egen forvaltningsplan for røya i Finsevatnet. Imidlertid bør man undersøke videre hvilke parameter som kan forklare variasjonen i kroppsform hos røya i Finsevatnet.no_NO
dc.description.abstractIn my thesis, I examined whether there are different morphs of Arctic charr in Finsevatnet, Ulvik Municipality. The aim was to assess whether the char in Finsevatnet should be managed as one or more morphological units. The study is based on a dataset of charr that were collected in summer 2012. The method consisted of test fishing, and an to analysis of the shape of the fish using geometric landmarks. A total of 424 char was sample, where 420 were used to analyse body shape. I used the following parameters to explain variation in body shape: lake habitat (caught in the littoral, pelagic and profundal), sexual maturation (immature / mature), sex (male / female), length and lake basin (charr caught western / eastern basin). I found the body shape of the Arctic charr was variable in Lake Finsevatnet. However, the analysed parameters explained little of the variation in body shape. I therefore conclude that there is only one morph of Arctic charr in Lake Finsevatnet based on body shape. Thus, I recommend that there should not be created a separate management plan for Arctic char in Lake Finsevatnet. However, one should investigate further what parameters that can explain variation in body shape in the Arctic charr in Lake Finsevatnet.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectrøyeno_NO
dc.subjectSalvelinus alpinus L.no_NO
dc.subjectforvaltningno_NO
dc.titleFinnes det ulike morfer av røye (Salvelinus alpinus L.) i Finsevatnet?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record