Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Jan-Fredrik
dc.date.accessioned2013-07-30T07:34:16Z
dc.date.available2013-07-30T07:34:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133340
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning. Evenstad 2013no_NO
dc.description.abstractI Norge er all jakt i dag forbeholdt våpen hvor prosjektilet er drevet av en kruttladning. Norges buejegerforbund ønsker en endring i lovverket slik at også jakt med pil og bue skal tillates. De mener at en moderne pil avliver ethvert vilt like effektivt som rifle, og bør derfor kunne benyttes på jakt. Miljøverndepartementet mener det ikke finnes god nok dokumentasjon som beviser dette, og har derfor utsatt et eventuelt prøveprosjekt. Problematikken rundt innføringen av et nytt jaktvåpen knytter seg rundt dyrevelferdsmessige spørsmål. Skal et nytt jaktvåpen introduseres, må den kunne avlive et dyr like effektivt og humant som dagens allerede tillatte våpen. Det er også slik dokumentasjon Miljøverndepartementet ønsker, før de tar ny stilling til saken. Formålet med denne oppgaven har vært å sammenligne pil og bue opp imot rifle. Andelen skadeskytinger har blitt brukt som indikasjon på hvor human jakta er. Forskere ved Norsk institutt for naturforskning har utviklet en ny skadeskytingsmodell som bygger på dyrenes fluktstrekning i forhold til vekt, ved skudd gjennom begge lunger med rifle. En maks lengde på fluktstrekninger i meter, er satt som indikasjon på skadeskyting, for dyr med ulik kroppsstørrelse. Jeg har valgt å sammenligne mine resultater med denne modellen. Spørreskjemaer som jegerne selv besvarte, ble brukt for å samle inn data, og jegere fra flere land har deltatt i undersøkelsen. Antall skjemaer som ble sendt ut var rundt 280 stykk, hvor 69 av disse ble tilbakesendt. Alle dataene er behandlet i Microsoft Excel 2007, og Rcmdr (Fox, J. 2009). Resultatene viser at det er en signifikant positiv korrelasjon mellom dyrenes vekt og gjennomsnittlig fluktavstand, ved treff gjennom begge lunger. Dyr med en vekt lavere enn ≈ 25 kg, selv ved gode treff, oversteg skadeskytingsgrensen. For de øvrige vektene var gjennomsnittlig fluktstrekningen innenfor skadeskytingsgrensen, ved gode treff. Totalt var ingen av dyrene over 90 kg skadeskutt, mens tallet økte til nesten 24 % for dyr mindre enn 60 kg. Andelen dyr som detter rett i bakken etter treff, er mye høyere for rifle enn bue. Dette er trolig en viktig årsak til de høye skadeskytingsprosentene for de minste artene.no_NO
dc.description.abstractToday hunting in Norway is aloud with the use of gunpowder weapon only. The Norwegian bow hunting federation wants to change the legislation so that bow hunting could be legalized. According to the federation, all game can be taken down just as effectively with a modern broadhead as a rifle and should be legal. They want a three year test project to prove that bow and arrow is adequate enough as a hunting weapon. The Norwegian Ministry of environment has declined the suggestion because they do not think the existing documentation is good enough. The problem with introducing a new hunting weapon revolves around animal welfare issues. Before a new style of hunting can be introduced it needs to perform in the same way as todays legal hunting weapons, regarding its capabilities to bring down game effectively. This is the requirement set by the Ministry of Environment before they reevaluate the situation. The purpose of this study has been to compare bow and arrow against rifle. The wounding rate has been used as an indication to evaluate how human this hunting is, according to Norwegian standards. Scientists at the Norwegian institute for natural science have developed a new model for how to define “wounding” in a hunting situation. This definition is based on how far the animals can go after been shot with a rifle through both lungs. The distance a certain animal is “aloud” to travel before being defined as wounded, depends on its weight. I have chosen to compare my own results with this definition. For collecting data I used questionnaires that have been filled out by hunters from several countries. About 280 questionnaires were sent out, and I received back 69. I used Microsoft Excel 2007 and Rcmdr (Fox, J. 2009) to analyze all my data. The result shows a significant correlation between the animal’s weight and the distance they traveled after been shot, when hit in both lungs. Animals with a weight lower then approximately 25 kg, exceeded the maximum distance defined as wounded, even when both longs where penetrated. All other animals, when hit trough both lungs, where considered to be killed humanly. In total none of the animals above 90 kg where wounded, but the wounding rate increased to about 24% when the animals weight where under 60 kg. The number of animals that fell straight down when hit, where considerable lower for animals shot with bow and arrow than animals shot with a rifle. This is probable an important reason why the wounding rate where so high for the smallest animals.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectjaktvåpenno_NO
dc.subjectpil og bueno_NO
dc.titleEr pil og bue egnet som jaktvåpen?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber48 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record