• En introduksjon til Gap-modellen 

      Ranglund, Ole Jørgen (Others, 2014)
      GAP-modellen, som er forankret i det dominerende persepsjonspsykologiske perspektivet innen tjenesteforskningen, kan ofte være et velegnet redskap til bruk i organisasjoners kvalitetsrettede arbeid. Modellen, som har blitt ...