• Mellom tradisjon og fornyelse: Høgskolen i Hedmark 1994-2014 

   Bringeland, Simon W. (Book, 2014-10-03)
  • Open Access – Høgskolen i Hedmark 

   Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2005)
   Norsk: I februar 2004 ble det i Høgskolebiblioteket nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede «hva som foregår innen Open Access-området globalt, nordisk og nasjonalt». Open Access (OA) er et initiativ hvor forskere, ...
  • Rapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk 

   Mønness, Erik Neslein; Rydgren, Tore Litlerè; Haave, Hanne; Løhren, Mette; Nordby, Anders; Nylund, Dag; Romstad, Harald; Strand, Mona; Wikan, Gerd (Informasjonsrapport;2, Working paper, 2005)
   I kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder ...