• Kommune-Norge – velferd og finansiering 

   Jensen, Bjarne (Book, 2005)
   Innledning: Denne boken tar utgangspunkt i initiativ tatt på Kommunekreditts representantskapskonferanse i 2004. Utredningen er finansiert med bidrag fra Fagforbundet, Kommunekreditt og fra 100 kommuner over hele landet. ...
  • Redegjørelse for og drøfting av Aksjonsforskning og Hermeneutikk. 

   Lervik, Monica J. (Working paper, 2013)
   Fra innledningen: Dette essayet tar utgangspunkt i et tidligere gjennomført prosjekt i emnet «praksisnær forskning». Det tidligere prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan min undervisningspraksis påvirket studentenes ...