• Fastsetting av basisfinansieringen til høgskolene 

   Mønness, Erik Neslein (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
   Norsk: I 2002 innførte departementet et resultatbasert finansieringssystem for høgskolene og universitetene i Norge. Det gis tildeling for neste år ut ifra studiepoengproduksjon og forskningsproduksjon i fjor. Omkring 60% ...
  • Praktisk budsjettering på Excel 

   Romstad, Harald (Working paper, 2015)
   Notatets hovedmål er å gi en basis praktisk innføring i, og forståelse av budsjetteringens plass i en virksomhet, prinsippene for budsjettprosessene og en metodeopplæring. Budsjettgjennomgangen er basert på en basiskompetanse ...
  • Åmot kommune – økonomisk analyse. Strategisk budsjettering og Kostratall for Åmot kommune 

   Romstad, Harald (Working paper, 2015)
   Notatets formål er å gi en kort innføring i budsjettarbeid og spesielt strategisk budsjettering. I neste omgang vise effekten av at reallønnsveksten har vært større enn budsjettveksten gjennom verdens enkleste kommunebud ...