• Open Access – Høgskolen i Hedmark 

      Tollan, Klaus Jøran; Myrtrøen, Anne (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2005)
      Norsk: I februar 2004 ble det i Høgskolebiblioteket nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede «hva som foregår innen Open Access-området globalt, nordisk og nasjonalt». Open Access (OA) er et initiativ hvor forskere, ...