• Redegjørelse for og drøfting av Aksjonsforskning og Hermeneutikk. 

      Lervik, Monica J. (Working paper, 2013)
      Fra innledningen: Dette essayet tar utgangspunkt i et tidligere gjennomført prosjekt i emnet «praksisnær forskning». Det tidligere prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan min undervisningspraksis påvirket studentenes ...