• Fastsetting av basisfinansieringen til høgskolene 

      Mønness, Erik Neslein (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
      Norsk: I 2002 innførte departementet et resultatbasert finansieringssystem for høgskolene og universitetene i Norge. Det gis tildeling for neste år ut ifra studiepoengproduksjon og forskningsproduksjon i fjor. Omkring 60% ...