• Helseutgifter i Norge. Ressursforbruket sammenlignet med andre land 

      Jensen, Bjarne (Others, 2012)
      Denne rapporten er en oppfølging av rapporten ”Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer” fra mars 2010. Den dokumenterte bl.a. at Norges høye helseutgifter sammenlignet med andre land er en myte basert på ...