• Marked og velferd 

   Østre, Stein (Learning object, 2012)
   Intensjon og innhold Hensikten er å forklare hvorledes et marked fungerer i et samspill mellom tilbud og efterspørsel. Utgangspunktet er altså ”hva en ikke-økonom trenger å vite om markeder” og ikke hva som det er vanlig ...
  • Nyttekostnadsanalyser for beslutningsfatning i offentlig forvaltning 

   Østre, Stein (Learning object, 2012)
   Nyttekostnadsanalyser eller samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser skal være hjelpemidler for folkevalgte, slik at de kan treffe bedre beslutninger i et velferdspolitisk perspektiv. Slike analyser er ikke en erstatning ...