Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasbrenn, Kristian
dc.date.accessioned2008-08-15T08:42:07Z
dc.date.available2008-08-15T08:42:07Z
dc.date.issued2004-10-10
dc.identifier.isbn82-7671-351-3
dc.identifier.issn1502-2374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133357
dc.description.abstractMester i førstelinjetjeneste er et skreddersydd utviklings- og utdanningstilbud på høgskolenivå for førstelinjen i offentlig sektor. Prosjektet startet høsten 2001 som et tilbud for Hedmark fylke og med et pilotkull på 50 studenter fra statlige og kommunale virksomheter som deltakere. Servicestudiet, et deltids høgskoletilbud tilsvarende 20 vekttall (60 studiepoeng), utgjør kjernen i tilbudet. I tillegg har studentenes ledere vært invitert med på et spesialutviklet lederinvolveringsprogram. Det er også gitt tilbud om coaching på arbeidsplassen hos studentene. Fra og med høsten 2002 har opplegget vært tilbudt nasjonalt. Utviklingen av Mester i førstelinjetjeneste er basert på et omfattende samarbeid mellom FORUM v/Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, Hamar Kommune, KS i Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer og Kvinneuniversitetet i Hedmark. Studiet er gjennomført i regi av Høgskolen i Hedmark. Pilotkullet fullførte sin utdanning høsten 2003. De har gjennomført fagene Serviceutvikling (4 vekttall), Service, kommunikasjon og samfunn (2 vekttall), Service- informasjons- og saksbehandlingsrett (2 vekttall), Kommunikasjon og kundebehandling (4 vekttall), og Prosjektarbeid (4 vekttall). I tillegg har to 2-vekttalls valgfag inngått i studiet, med følgende fag å velge mellom: Prosjektorganisert arbeid, Praktisk informasjonsarbeid, og i regi av Kvinneuniversitetet på Løten: Kjønn og kultur i organisasjoner. Østlandsforskning har, i regi av styringsgruppen, gjennomført en evaluering av prosjektet som helhetlig konsept. I samarbeid med Østlandsforskning, men som et supplement til deres evaluering, har Høgskolen i Hedmark ønsket å gjennomføre en mer detaljert evaluering av studiet spesielt. Den primære hensikten har vært å få en tilbakemelding fra studentene på hvordan de har opplevd studiet og studiesituasjonen. Resultatene utgjør en del av beslutningsgrunnlaget for det løpende arbeidet med å videreutvikle studiet både i innhold og form. I tillegg til sluttevalueringen, har studentene besvart evalueringsskjemaer i forbindelse med samlingene, og har valgte tillitsmenn som også er blitt konsultert underveis i gjennomføringen av studiet. Denne løpende brukerdialogen har vært svært viktig for høgskolen i arbeidet som har pågått, helt siden studiet startet, med å justere kursen, og framfor alt i forbindelse med den forholdsvis omfattende revisjonen av studiet som ble gjennomført i forbindelse med innføringen av den såkalte kvalitetsreformen1. I dette dokumentet presenteres resultatene fra den avsluttende evalueringen.en
dc.format.extent417356 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesInformasjonsrapport;1en
dc.subjectmester i førstelinjetjenesteen
dc.subjectserviceen
dc.subjectstudieutviklingen
dc.titleMester i førstelinjetjeneste : Servicestudiet – pilotkullet 2001-2003 : evaluering av innhold og gjennomføringen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel