Show simple item record

dc.contributor.authorTollan, Klaus Jøran
dc.contributor.authorMyrtrøen, Anne
dc.date.accessioned2008-08-13T07:24:33Z
dc.date.available2008-08-13T07:24:33Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7671-471-4
dc.identifier.issn1502-2374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133385
dc.description.abstractNorsk: I februar 2004 ble det i Høgskolebiblioteket nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede «hva som foregår innen Open Access-området globalt, nordisk og nasjonalt». Open Access (OA) er et initiativ hvor forskere, biblioteker, universiteter og andre som finansierer forskning har gått sammen for å få bedre tilgjengelighet til publiserte artikler. Målsettingen er at alle fritt skal kunne lese, videreformidle og bruke alle forskningsresultater. Arbeidsgruppa, som har bestått av bibliotekar Anne Myrtrøen og avdelingsbibliotekar Klaus Jøran Tollan, har i løpet av 2004 sett nærmere på OA gjennom litteraturstudier og en konferansedeltagelse. I den foreliggende rapporten gjøres det rede for arbeidsgruppas mandat, OA-intitiativene og hvilke utfordringer og muligheter OA gir for Høgskolen i Hedmark.en
dc.description.abstractEnglish: The report discusses the possiblities that Open Access offers Hedmark University College. The report gives recommendations for the future of open access at Hedmark University College.
dc.format.extent71968 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesInformasjonsrapport;1en
dc.subjectinstitusjonelle arkiven
dc.subjectopen accessen
dc.subjectHøgskolen i Hedmarken
dc.titleOpen Access – Høgskolen i Hedmarken
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Knowledge retrieval and organization: 323en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record