Show simple item record

dc.contributor.authorMadsbu, Jens Petter
dc.contributor.authorPedersen, Mona
dc.date.accessioned2013-06-07T09:13:44Z
dc.date.available2013-06-07T09:13:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMadsbu, J. P. & Pedersen, M. (Red.). (2011). "I verdens rikeste land": festskrift til Knut Gabrielsen. Vallset: Oplandske Bokforlagno_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133401
dc.descriptionFestskrift til Knut Gabrielsenno_NO
dc.description.abstractForord: Hemmeligheten - et forord. I det knappe året vi har jobbet med denne bokutgivelsen, har den gått under benevnelsen «Hemmeligheten». Fagmiljøet ved Høgskolen i Hedmarks Institutt for organisasjon og ledelse har båret på hemmeligheten med et sterkt ønske om å overraske og hedre en kjær kollega som i sitt syttiende år går over i pensjonistenes rekker. Vi, redaktører og bidragsytere, synes det er stor stas å kunne gjøre ære på førstelektor Knut Gabrielsen med denne boken. Knut har vært en klippe i fagmiljøet ved Institutt for organisasjon og ledelse i de 16 årene han har arbeidet ved Høgskolen i Hedmark. Hans store og vide interesse for ulike samfunnsspørsmål så vel som den tørre, treffende humoren, har gitt ham en ufrivillig status som lunsjkrokens ubestridte, men likevel beskjedne midtpunkt. Som kolleger har vi alle nytt godt av Knuts alltid tilstedeværende faglige raushet og skikkelighet. Han har lagt ned en stor innsats i undervisning innenfor områder som informasjon og samfunnskontakt, statsvitenskap, offentlig politikk og politisk kommunikasjon. Dette gjenspeiles også i hans publisistiske virke. Knut har særlig interessert seg for etiske problemstillinger knyttet til informasjonsbransjen, noe han blant annet adresserer i artikkelen «Loyalty versus conflict in Norwegian practitioners» som ble publisert i Public relations review 30/2004. Informatørenes virksomhet tangerer også et annet av Knuts interesseområder, nemlig offentlighet og politisk kommunikasjon. I «Lobbying – et egnet begrep?» i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr. 1/17 i 2000 drøftes behovet for å skille ut den økende bruken av profesjonelle, betalte lobbyister fra andre henvendelser som som sto på trykk i Nytt norsk tidsskrift nr. 1/2000, tar opp den iboende spenningen mellom interne lojalitetskrav og varslerrollen i kjølvannet av Ytringsfrihetskommisjonens forslag til lovendringer i 1999. Knut har dessuten vært blant de fremste leverandørene til institusjonens egen rapportserie hvor han har drøftet både samfunnsvitenskapelige metodespørsmål og skrevet om politisk kommunikasjon og nye medier. Knut ledet det viktige utviklingsarbeidet av Internasjonalt årsstudium for Telemark Bataljon i samarbeid med Forsvaret og Voksenopplæringen i Rena leir. Han var også ansvarlig for undervisningen på enkelte emner i dette studiet i en årrekke. Internasjonalt studium for Telemark Bataljon var forgjengeren til det internasjonale studiet som ble en del av den ordinære studieporteføljen ved avdelingen. For den samme målgruppen utviklet han også enkeltemner innenfor Norsk bistandspolitikk og Internasjonal politikk, og Knut har dermed bidratt til at norske elitesoldater er utrustet med langt mer enn bare skarpladde våpen når de kommanderes ut i komplekse, internasjonale oppdrag. I tillegg har Knut vært en ivrig leverandør av kronikker og andre meningsytringer i dagspressen, og gjennom dette har han bidratt til at sentrale funn fra egen og andres forskning ble gjort tilgjengelig også utenfor de vitenskapelige institusjonenes fagmiljø. Den oppmerksomme leser vil kunne konstatere at mange av de temaene som Knut har arbeidet med, også adresseres i de bidragene som antologien inneholder. Redaktørene har med disse bidragene ønsket å framheve at arven etter Knut lever i beste velgående i instituttets fortsatte virksomhet. Så har det da også vært en uvanlig enkel oppgave å fylle denne antologien. Vårt initiativ ble varmt mottatt i fagmiljøet, og nåværende og tidligere kolleger sto nærmest i kø for å bidra. En stor takk til alle bidragsyterne, for uten dem hadde det ikke blitt noen gave å overrekke. Videre vil vi takke Magni Melvær ved høgskolens bibliotek som har bistått oss med praktisk hjelp, samt Alf Riise ved Nordby handelssted for velvillig tillatelse til bruk av fotografiet som pryder bokens forside. En varm takk også til forlaget som umiddelbart tente på ideen, og en særlig takk til vår kontaktperson Lars Anders Kulbrandstad. Takk også til Avdeling for økonomi og ledelse, samt Institutt for organisasjon og ledelse som har støttet utgivelsen økonomisk. Hemmeligheten er ikke lenger hemmelig. Når overraskelsen har lagt seg og festen er over, er det vårt håp at denne utgivelsen skal kunne bidra til hverdagslige innsikter og gleder for kolleger og studenter i årene som kommer. Helt til slutt vil vi gratulere Knut med 70-årsdagen, og samtidig rette en stor og varm takk for hans mangeårige innsats ved Institutt for organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Oktober 2011 Jens Petter Madsbu og Mona Pedersenno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherOplandske Bokforlagno_NO
dc.title«I verdens rikeste land»: Festskrift til Knut Gabrielsenno_NO
dc.typeBookno_NO
dc.source.pagenumber201 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record