• Hjortens trekkmønster skaper forvaltningsutfordringer i Hedmark 

      Zimmermann, Barbara; Wedul, Sari J.; Johnsen, Kaja; Strømseth, Thomas H.; Østerhus, Benedicte (Chapter; Peer reviewed, 2014)
      Jaktstatistikken fra Hedmark fylke tilsier at hjorten er tilbake for godt i Hedmark og befinner seg i en sterk vekstfase. Med det følger mange forvaltningsutfordringer. Vi har studert hjortens forflytningsmønster ...