• Skattebetalernes penger 

      Østre, Stein (Journal article, 2012)
      Det er mulig å lage egne, øremerkede skatter (sektorskatter) for visse områder som det er bred enighet om betydningen av.1 Skattebetalerne er dermed sikret at skatten går til ønskverdige formål. I denne artikkelen ...