• Barnehagens musikalske veivisere. 

      Knudsen, Jan Sverre; Aglen, Gry Sagmo; Danbolt, Ingrid; Engesnes, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Basert på en empirisk undersøkelse i utvalgte barnehager tematiserer artikkelen musikalsk praksis i barnehagens hverdagsliv i et mangfoldsperspektiv. Ved hjelp av sosiologisk og musikksosiologisk terminologi rettes blikket ...