• Innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester og kommunestørrelse 

   Erichsen, Alexander Berg; Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2015-12)
   Hovedbegrunnelsen for å slå sammen og få større kommuner bør være at det vil øke innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester. I denne artikkelen analyseres forholdet mellom innbyggernes tilfredshet med ...
  • Norske kommuner - noen myter og realiteter 

   Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Debatten om kommuner og kommunestruktur bygger på mange myter. Vi har vist at Norge internasjonalt sett ikke har små kommuner. Målt etter areal har Norge store kommuner, mens vi etter innbyggertall ligger i et mellomsjikt. Vår ...