• Kulturminner i utmark : en ressurs for kunnskap og verdiskaping 

      Vaagan, Øystein (Chapter; Peer reviewed, 2015)
      Det finnes et stort antall kulturminner spredt omkring i våre skog- og utmarksområder, både som løse og faste objekter. Denne artikkelen setter fokus på noen av de utfordringene som knytter seg til eldre og nyere tids ...