• Norske kommuner - noen myter og realiteter 

      Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Debatten om kommuner og kommunestruktur bygger på mange myter. Vi har vist at Norge internasjonalt sett ikke har små kommuner. Målt etter areal har Norge store kommuner, mens vi etter innbyggertall ligger i et mellomsjikt. Vår ...