• Ny regnskapslov uten sammenstillingsprinsippet 

      Lundesgaard, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Norsk finansiell rapportering er allerede i betydelig grad, direkte og mer indirekte, styrt av retningslinjer internasjonalt. Dominerende i så måte er de internasjonale regnskapsstandene (IFRS). Et regnskapslovutvalg ...