Show simple item record

dc.contributor.authorGranlien, Linda
dc.contributor.authorGranerud, Arild
dc.date.accessioned2012-03-05T13:35:19Z
dc.date.available2012-03-05T13:35:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGranlien, L., & Granerud, A. (2011). Brukermedvirkning og bedringsprosesser satt i system - mål og verdier ved Sagatun Brukerstyrt Senter. I Tidsskrift for psykisk helsearbeid 4. Oslo: Universitetsforlagetno_NO
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.issn1504-3010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134350
dc.descriptionDette er forfatters post-print. Forlagets PDF finnes på: http://www.idunn.no/ts/tph/2011/04/art12no_NO
dc.description.abstractBrukermedvirkning skal sørge for at brukere får økt makt og innflytelse i eget liv. Brukermedvirkning kan sees som en betingelse for en helsefremmende og mestringsfremmende strategi. Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar har utmerket seg ved at brukere finner veien tilbake til arbeid eller utdanning etter noe tids bruk av senteret. Artikkelen presenterer senteret, dets verdigrunnlag og videre målsettinger, utviklet i en kvalitativ studie med fokusgrupper, i handlingsorientert design. De grunnleggende verdiene er respekt som overordnet verdi. Respekt skapes og opprettholdes gjennom de tre verdiene: Likeverd, åpenhet og medmenneskelighet. Basert på prosjektet som ble gjennomført var det mulig å skissere en overordnet visjon og noen målsettinger for det videre arbeidet ved senteret.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The system of recovery User involvement aims to make sure that users can have increased power and influence over their own lives. User involvement may be seen as a condition for health and coping-promoting strategy. Sagatun Brukerstyrt Senter in Hamar has excelled by the fact that users find the way back to work or education after some time use of the Center. This article presents the center, its shared values and goals, developed in a qualitative study with focusgroups, in an action-oriented design. The basic value holds Respect as a parent value. Respect is created and maintained through the three values: Equality, Openness and Compassion. Based on this project, it was possible to outline a parent vision and goals for further work at the center.en
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.relation.urihttp://www.idunn.no/ts/tph/2011/04/art12
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectstrategierno_NO
dc.subjecthelsefremmingno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.titleBrukermedvirkning og bedringsprosesser satt i system - mål og verdier ved Sagatun Brukerstyrt Senterno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829no_NO
dc.source.pagenumber324-333no_NO
dc.source.journalTidsskrift for psykisk helsearbeidno_NO
dc.source.issue4no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record