Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Anne Oline
dc.date.accessioned2012-04-02T10:07:03Z
dc.date.available2012-04-02T10:07:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationHaugen, Anne Oline (2011). Bidrar offentleglova til å gi allmennheten økt innsyn i interne dokumenter? I Madsbu, J. P., Pedersen, M. (Red.), I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Vallset: Oplandske bokforl.no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134362
dc.description.abstractArtikkelen omhandler bestemmelsene som gjelder unntak for interne dokumenter i lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Hensynene bak offentlighetsprinsippet er først og fremst demokratihensynet, kontrollhensynet og rettssikkerhetshensynet (NOU 2003:30 s. 43–44). Ulike offentlige prinsipper kan veie tilstrekkelig tungt til at det kan gjøres begrensninger i offentlighetsprinsippet. Det kan bl.a. være hensynet til effektive beslutningsprosesser. Dette hensynet har vært noe av bakgrunnen for reglene som unntar interne dokumenter (NOU 2003:30 s. 45–46). Interne dokumenter vil være dokumenter forvaltningen selv har fått utarbeidet eller dokumenter andre har utarbeidet på vegne av forvaltningen. Ofte vil innsyn i organinterne dokumenter være aktuelt på et tidlig stadium i saksbehandlingen og «vil kunne legge til rette for offentlig debatt og sørge for verdifull saksopplysning og nyttige korrektiver til forvaltningens saksbehandling» (Ot.prp. nr. 102 (2004–2005 s. 45). Imidlertid kan det være vanskelig på grunn av tidspress å gi disse notatene en form som gjør dem egnet for innsyn, og dette kan blant annet innebære en forsinkelse av saksbehandlingen. I tillegg kan det skapes forventninger om et bestemt resultat (Ot.prp. nr. 102 (2004–2005 s. 45). En avveining av disse hensynene ligger bak regelen om unntak for interne dokumenter. Noe av bakgrunnen for offentleglova og de nye bestemmelsene om unntak for interne dokumenter, var behovet for større åpenhet i forvaltningen. Artikkelen fokuserer på i hvilken grad reglene om unntak for interne dokumenter i offentleglova kan bidra til større åpenhet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherOplandske Bokforlagno_NO
dc.subjectoffentleglovano_NO
dc.subjectoffentlighetsprinsippno_NO
dc.subjectinterne dokumentno_NO
dc.titleBidrar offentleglova til å gi allmennheten økt innsyn i interne dokumenter?no_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record