Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Bjarne
dc.contributor.authorNarud, Ole Gustav
dc.date.accessioned2012-04-26T10:58:54Z
dc.date.available2012-04-26T10:58:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJensen, B. og Narud, O. G. (2012). Norske kommuner - noen myter og realiteter. Fagbladet Samfunn og Økonomi. Oslo: Fagforbundet.no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134368
dc.description.abstractDebatten om kommuner og kommunestruktur bygger på mange myter. Vi har vist at Norge internasjonalt sett ikke har små kommuner. Målt etter areal har Norge store kommuner, mens vi etter innbyggertall ligger i et mellomsjikt. Vår kommuneforvaltning har heller ikke større oppgaver eller ressursbruk i forhold til BNP enn hva vi finner i mange andre land. Ressursbruken i kommuneforvaltningen, målt ved kommunalt konsum som andel av BNP, har vært stabil etter 1980, med unntak av en kraftig reduksjon i forbindelse med at sykehus og andre spesialisthelsetjenester ble overført til staten. Vi har også vist at den forskningen som foreligger entydig viser at innbyggerne i de små kommunene er mer fornøyd med kommunale tjenester og har høyere tillit til politikerne. Dette er et fortrinn for små kommuner i distriktene. Samarbeid og utveksling av informasjon og kompetanse mellom kommuner er en viktig drivkraft for effektivitet og utvikling av kommunale tjenester. Derfor har kommunene stort sett positive erfaringer med interkommunalt samarbeid, og det synes også å øke både hos oss og i andre land. Omfanget av interkommunale selskaper er imidlertid sterkt overdrevet av sentrale aktører i debatten om kommunestrukturen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagforbundetno_NO
dc.relation.urihttp://www.fbdesken.com/fagbladet/PDF/samfunnogokonomi/samfunnogokonomi1.pdf
dc.subjectkommuneno_NO
dc.subjectkommunestrukturno_NO
dc.subjectkommuneforvaltningno_NO
dc.titleNorske kommuner - noen myter og realiteterno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber36-60no_NO
dc.source.volume1no_NO
dc.source.journalFagbladet Samfunn og Økonomino_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record