Show simple item record

dc.contributor.authorBjørsland, Bente
dc.contributor.authorWilde-Larsson, Bodil
dc.contributor.authorKvigne, Kari
dc.date.accessioned2012-05-31T09:06:15Z
dc.date.available2012-05-31T09:06:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBjørsland, B., Wilde-Larsson, B., & Kvigne, K. (2012). Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus. Nordisk tidsskrift for helseforskning 8(1), 20-33no_NO
dc.identifier.issn1504-3614
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134434
dc.descriptionDette er forfatters arbeidsversjon av artikkelen. Den er ikke fagfellevurdert slik den foreligger her. Artikkelen ble publisert i Nordisk tidsskrift for helseforskning: http://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/indexno_NO
dc.description.abstractHensikt: Å få økt kunnskap om hvordan pasienter innlagt i sykehus på grunn av forverring av KOLS har erfart å medvirke i helsehjelpen. Når pasienter får nødvendig kunnskap om sin sykdom bidrar det til medvirkning. Det foreligger lite kunnskap om brukermedvirkning fra norske sykehusavdelinger, og hvordan og ved hvilke anledninger pasientene skal kunne medvirke. Metode: Studien har en kvalitativ, beskrivende design. Kvalitativt forskningsintervju ble benyttet som datasamlingsmetode. Analysen er inspirert av Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultater: Informantene erfarte medvirkning når de var tydelige på egne behov og bevisst egen kunnskap, mens de opplevde at pustebesvær, manglende krefter og lav tiltro til egen erfaring hemmet medvirkning. Pasientene opplevde at sykepleierne fremmet deres medvirkning ved å vise omsorg og forståelse, ved at de var kjent for pasienten og hadde tid. Travelhet og mangel på respekt ble erfart som et hinder for medvirkning. Konklusjon: Informantenes opplevelse av medvirkning hang sammen med faktorer både hos dem selv og hos sykepleier. Pasientene bør utfordres til å være aktive og ha tiltro til egen kunnskap, og sykepleierne bør bli mer lyttende. Både pasientrollen og hjelperollen må endres slik at sykepleier og pasient blir mer likeverdige partnere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.urihttp://www.ub.uit.no/baser/septentrio/index.php/helseforsk/index
dc.subjectKOLSno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.titleOpplevelse av brukermedvirkning i sykehusno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806no_NO
dc.source.pagenumber20-33no_NO
dc.source.volume8no_NO
dc.source.journalNordisk tidsskrift for helseforskningno_NO
dc.source.issue1no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record