Show simple item record

dc.contributor.authorFinbråten, Hanne Søberg
dc.contributor.authorPettersen, Kjell Sverre
dc.date.accessioned2012-06-25T12:27:17Z
dc.date.available2012-06-25T12:27:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFinbråten, H. S., & Pettersen K. S. (2012). En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse. I Nordisk tidsskrift for helseforskning 8(1), 63-77no_NO
dc.identifier.issn1504-3614
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134446
dc.descriptionDette er forlagets PDF. Artikkelen ble publisert første gang i Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012, volum 8, hefte 1. http://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/indexno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt: Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), interactive HL (IHL) og critical HL (CHL). Metode Et spørreskjema bestod av Likert-skalerte holdningsutsagn (fra 1 = sterkt uenig, til 5 = sterkt enig) som reflekterte FHL, IHL og CHL. Totalt N = 515 responderte. Faktor- og reliabilitetsanalyser etablerte konstrukter av utsagnsindikatorene som gjenspeilte FHL, IHL og CHL. Konstruktscorene ble sammenlignet. Resultater: Score på CHL var lavere enn på FHL og IHL. Enkelte nøkkelindikatorer i de tre konstruktene oppnådde lave score. Konklusjon Brukernes HL-nivå bør tas i betraktning under helsekommunikasjon med helsesøstre.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingno_NO
dc.relation.urihttp://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/index
dc.subjecthelsefremmende allmenndannelseno_NO
dc.subjecthealth literacyno_NO
dc.subjectHLno_NO
dc.subjecthelsesøstreno_NO
dc.subjecthelsekommunikasjonno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleEn norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelseno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber63-77no_NO
dc.source.volume8no_NO
dc.source.journalNordisk tidsskrift for helseforskningno_NO
dc.source.issue1no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record