• Bruken av finansregnskap i det offentlige 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
      En uttalt oppfatning er at det i næringslivet er mye bedre orden i sakene enn i det offentlige. Hva er da mer nærliggende enn å gå inn for at oppgavene løses på samme måte begge steder? Flere av de siste årenes reformer ...