• Samarbeid mellom kommuner og interkommunalt samarbeid 

      Jensen, Bjarne (Journal article, 2014)
      Norske kommuner samarbeider i dag på mange områder for å skape bedre og mer effektive tjenester. For mange kommuner er stordriftsfordelene allerede tatt ut, og de vil derfor ikke ha så mye å hente på en kommunesammenslåing