• FIBE 30 år - noen betraktninger om bedriftsøkonomi 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
      Bedriftsøkonomi er i alle henseende et stort fagfelt. I januar hvert år er fagfolkene på området invitert til faglig samling ved Norges Handelshøyskole (NHH), til «Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner», eller kort FIBE. ...