• Kritikken av IFRS 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
      Columbia University-professoren Stephen Penman er kristik til "fair value accounting". Artikkelen gir en presentasjon av problemstillingen og deretter en oversikt over Penmans IFRS-kritikk hentet fra en bok som kom i 2011.