• Regnskap i staten - bare et irritasjonsmoment? 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
      Innledning En arbeidsgiver må holde orden på og følge opp ansattes innsats. Tilstedeværelse på en fast arbeidsplass er vesentlig, og det aktualiser spørsmålene omkring former for tidsregistrering. Ferieregnskapet er ...