• Inntekter og utgifter: et begrepsapparat 

      Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2012)
      Formålet med artikkelen er å presentere et begrepsapparat som vil gjøre det lettere å forstå innholdet i ulike typer regnskap. Begrepsapparatet kan om tales som et inntekts- og utgiftsbegrepsapparat.