• Pengestrøm og statsregnskap: en kommentar til Revisorforeningen 

      Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2012)
      Fra artikkel: I Kommunal økonomi (9/2012) uttaler Revisorforeningen seg om statsregnskapet i Norge. Det er positivt at foreningen engasjerer seg i videreutviklingen av statsregnskapet, men dessverre bruker foreningen feil ...