• Realisme i praksisnær forskning 

      Hummelvoll, Jan Kåre (Journal article, 2011)
      Deltakende observasjon kan bidra til nye perspektiver på praksis. Professor Astrid Klopstad Wahl spurte i et innspill i Sykepleien Forskning (1): «Er kunnskapsutviklingen i dagens sykepleieforskning optimalt fokusert ...