• Kameralregnskap - del 2 : forvaltningskameralistikk 

      Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2010)
      Dette er del 2 i en tredelt artikkelserie om kameralregnskap. Del l gir en oversikt over dette regnskapet. Del 2 gir en nærmere innføring i kameralregnskapets ene hovedvariant, nemlig forvaltningskameralistikk. Del 3 ...