• Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen 

      Østerås, Bergljot (Journal article, 2010)
      I arbeidet med å oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn er det nødvendig med bevisste holdninger til pedagogisk arbeid. En del av dette arbeidet handler også å reflektere over valg av bøker, og å skape rammer ...