• NS 4102 og regnskapet i næringslivet 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
      Fra artikkelen: Det legges opp til at statlige virksomheter nå skal utarbeide regnskapene sine i henhold til en kontoplan hentet fra det private næringsliv. Dette er en del av strevet med regnskap i staten der en henter ...