• Forsøk med nitrogengjødsel kombinert med herbicider 

      Mønness, Erik Neslein (Rapport;2/84, Research report, 1984)
      Tre ulike herbicider ble kombinert med ammonium-nitrat gjødsling i to blokkforsøk i furuskog. Det var 2 N-mengder, 4 herbicid-Iedd i 3 mengder og dessuten kontroller. Hypotesen var at herbicider skulle øke opptaket av ...