• Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013 

      Mønness, Erik Neslein (Others, 2013)
      Undersøkelsen er gjort av 1..Amanuensis Ulla Higdem (HiL), 1.Amanuensis Hans Christian Høyer (HiHm), Professor Jon Helge Lesjø(HiL), Professor Erik Mønness, prosjektleder (HiHm).Prosjektet er støttet av Regionalt forskingsfond ...