Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsrud, Janne Todal
dc.date.accessioned2011-11-04T12:53:45Z
dc.date.available2011-11-04T12:53:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144711
dc.description.abstractHensikten med masteroppgaven er å få en forståelse av hvordan atferdsvansker kan forstås og skapes gjennom eksistensialismen, fenomenologien og sosialkonstruksjonismen. Epistemologiene har ulike syn på om atferdsvanskerer er sosialt eller individuelt skapt gjennom subjektet, i subjektet og konteksten, eller i miljøet der barnet er deltakende. Jeg skal gjennom eksistensialismen se på atferdsvansker som individuelt skapt. Fokuset blir fra subjektet ut mot verden. Fra verdens fokus, objektiviseres subjektet. Barnet fødes inn i en eksisterende verden, og må innrette seg de krav og forventninger miljøet stiller. Subjektet blir ansvarlig for egen utvikling. Gjennom fenomenologien skal jeg se på hvordan atferdsvansker kan forstås som individuelt og sosialt skapt gjennom den intersubjektive konteksten mellom subjekt og miljø. Fokuset blir på subjekt og miljø for hvordan atferdsvansker oppstår. Basert på subjektets erfaringer konstrueres dets livsverden som ligger til grunn for dets sannhet, samt grunnlaget subjektet handler rasjonelt ut i fra. Subjektet og miljøet blir ansvarlige for subjektets utvikling. I sosialkonstruksjonismen skal jeg se på atferdsvansker forstått som et resultat av miljøet subjektet tar del i. Fokset blir fra miljøet inn mot subjektet. Gjennom relasjoner utvikles subjektet, og miljøet ansvarliggjøres for subjektets utvikling. Etter å ha belyst hvordan eksistensialismen, fenomenologien og sosialkonstruksjonismen, og for hvordan epistemologiene kan relateres til atferdsvansker vil jeg i den dialektiske relasjonsmodellen gå over mot praksisfeltet for å eksemplifisere hvordan modellen underbygger epistemologiene. Jeg viser til et dialektisk eksempel for hvordan utviklingen av atferdsvansker kan oppstå, og eventuelt reduseres i relasjoner. Jeg har konkludert med viktigheten av fokus på de tre epistemologiene for å få forståelse av barn med atferdsvansker. I eksistensialistisk tenkning vil det subjektive fokus være relevant for å få forståelse av barnets forutsetninger og egenskaper, slik at barnet skal kunne møtes ut i fra dets perspektiver. I et fenomenologisk aktørfokus vil det være det subjektive fokus ut mot miljøet, samt på konteksten i miljøet inn mot subjektet. Dette for å få en forståelse av hvordan atferdsvansker oppstår i konteksten. Gjennom sosialkonstruksjonismen blir fokuset konteksten, noe som vil være nyttig for å få en forståelse av hvordan miljøet påvirker subjektet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectatferdsvanskerno_NO
dc.titleHvordan kan eksistensialismen, fenomenologien og sosialkonstruksjonismen bidra til en forståelse av barn med atferdsvansker?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.source.pagenumber83no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel