Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSimensen, Anne Kari
dc.date.accessioned2013-08-21T13:20:31Z
dc.date.available2013-08-21T13:20:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144737
dc.description.abstractMetode Studien bygger på en kvalitativ undersøkelse med semi-strukturerte intervjuer av 6 skoleungdommer i traumebehandling. Teori Studien teoretiske tilnærminger er knyttet til traumer, nevrobiologi, tilknytning, affektregulering, resilience og relasjon. Den spesialpedagogiske refleksjonen er i denne studien rettet mot den spesialpedagogiske rådgiverrollen og bruken av den gode samtalen for å skape endring. Resultat Undersøkelsen viser at det er påfallende mange ungdommer som til tross for mange år i terapi ikke synes å vite hvilke metoder som hjelper dem med følelselsregulering når de er på skolen, og sliter med minner som plager dem. Måten de håndterer triggere på er i stor grad erfarings basert. Studien viser at relasjoner er den viktigste faktoren for å mestre hverdagen. Relasjon til terapeut, venner og lærere fremstår som den viktigste faktor for å klare å håndtere vanskelige følelser. I forhold til tilpasset undervisning, viser studien at det er mange faktorer på skolen som er avgjørende for å klare skolehverdagen. Både organisatoriske og individuelle tilpasninger synes å være like viktige for ungdommene. Studien viser at konsentrasjonsproblemer, stort fravær og dårlige karakterer er vanlig hos traumatiserte. Studien viser at det er viktig å legge vekt på den individuelles behov for tilpasning, og at bruken av samtale og god relasjon er en forutsetning for å få tak i den enkeltes erfaringer og skape et miljø hvor en som spesialpedagogisk rådgiver kan møte traumatiserte ungdommer på deres premisser.no_NO
dc.titleSkoleungdommer i traumebehandling Hvordan regulerer traumatiserte ungdommer sine følelser på skolen, og hvilke metoder og faktorer har de erfaringer med?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO
dc.source.pagenumber113no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel