Show simple item record

dc.contributor.authorOverland, Bjørn
dc.date.accessioned2008-11-25T13:18:41Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.isbn82-7184-209-9
dc.identifier.issn0807-2647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144760
dc.description.abstractEvalueringen viser at LæRe-prosjektet har bidratt til læreres og skolelederes bevisstgjøring og læring, og viser at det er det praktiske arbeidet som har hatt størst betydning i denne sammenheng. Lærere og skoleledere har hatt evne og vilje til å arbeide bevisst, målrettet og reflektert med L97 i det problembaserte arbeidet i prosjekter for og med lærere, og det er liten tvil om at deres handlingskompetanse har utviklet seg i denne prosessen. Selv om det ikke er mulig å si noe absolutt sikkert om dette, ser det ut til at bevisstgjøringen og læringen for de flestes vedkommende har vært knyttet til undervisningen og til relasjonene til elevene, og at LæRe-prosjektet i mindre grad har bidratt til bevisstgjøring og læring som omfatter lærer- og skolenivået. Refleksjon i lærerteam og i samlet kollegium, skriftlighet, ekstern veiledning og erfaringsdeling, har i høy grad bidratt til den bevisstgjøringen og læringen som har funnet sted i LæRe- .prosjektet. Mangel på tid har vært et stort problem i LæRe-prosjektet, og kan betraktes som en av de største hindringene for læreplanarbeidet i de skolene som har deltatt i prosjektet. Videre er det et problem at skoler ser ut til å legge et harmoniperspektiv til grunn for arbeidet med læreplanen, og at det derfor ikke oppfattes som legitimt å komme med faglig kritikk rettet mot kolleger eller skolen som organisasjon. Beredskapen til å møte slik kritikk på en konstruktiv måte, ser ut til å være liten i skolen.en
dc.format.extent636431 bytes
dc.format.mimetypePDF
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Lillehammeren
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries39en
dc.titleEvaluering av LæRe-prosjektet i Oppland : læreplanarbeid, refleksjon og læringen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record