Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNyhus, Lene
dc.contributor.authorOverland, Bjørn
dc.contributor.authorMonsen, Lars
dc.date.accessioned2010-02-24T13:11:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn82-7184-334-6
dc.identifier.issn0807-2647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144764
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse til alle skoleledere i de videregående skoler i Oppland. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren/våren 2007. Foranledningen var at skolelederne deltok i studiet ”Ledelse av skoler i utvikling” (2005- 2007) ved Høgskolen i Lillehammer, som ble gjennomført på oppdrag fra Oppland fylkeskommune, Fylkesopplæringssjefen (FOS). Det er for tiden forventninger om at skoler skal utvikle seg som ”lærende organisasjoner” og som ledd i det utvikle sin vurderingskultur. I følge skolepolitiske dokumenter har norske skoler for svak vurderingskultur og de vet for lite om egen måloppnåelse. Studiet ”Ledelse av skoler i utvikling”, som samlet rektorer og avdelingsledere ved de 14 videregående skolene i Oppland samt utdanningsadministrasjonen i Oppland fylkeskommune, totalt 110 studenter, tok opp tema som ledelse, skolekultur og aksjonslæring, ut fra den hensikt å bidra til å utvikle skolene som lærende organisasjoner. Ved avslutningen av studiet ble deltakerne invitert til å svare på et webbasert spørreskjema hvor de kunne si sin mening om studiet de hadde deltatt i og samtidig besvare en del spørsmål angående lærings- og vurderingskultur ved egen skole. Resultatene viser blant annet at det var delte meninger om studiet, og også at det er svært delte meninger om situasjonen ved egen skole. Rektorene er gjennomgående mer positive i sine vurderinger av egen lærings- og vurderingskultur enn avdelingslederne er.en
dc.format.extent1337627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapporten
dc.relation.ispartofseries140en
dc.subjectSkoleutviklingen
dc.subjectSkoleledelseen
dc.subjectSkolevurderingen
dc.subjectLærende organisasjoneren
dc.titleLedelse for læring og endring : rapport fra en spørreundersøkelse blant skoleledereen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel