Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkyttermoen, Torgeir
dc.date.accessioned2012-05-03T13:31:54Z
dc.date.available2012-05-03T13:31:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn82-7184-343-5
dc.identifier.issn0807-2647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144768
dc.description.abstractDigitale medier har endret mange former for kommunikasjon og måter å presentere materiale på. Digitale kompetansemapper, også kalt ePortfolio, har til hensikt å skulle gi studenter muligheten til å presentere både faglige og andre relevante kompetanseområder spesielt overfor potensielle arbeidsgivere (Cambridge 2010). Dette paperet tar for seg hvordan en ved et studium, Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL), har forsøkt å innføre ePortfolio som en mulighet for studentene. ePortfolio er relativt lite nytt innen høyere utdanning, og det eksisterer lite forskning innen akkurat dette området, så fenomenet ePortfolio blir derfor utdypet spesielt. I egenskap av å være initiativtaker og aktør for ePortfolio, er jeg dypt involvert i prosessen, noe som krever en spesiell metodisk tilnærming. Derfor er også internbasert aksjonsforskning som en mulig tilnærming for å forstå og belyse en endringsprosess hvor forskeren er en del av den organisasjonen som studeres. Det å forske innenfor egen organisasjon, internbasert aksjonsforskning (IAF), gir en del muligheter og utfordringer knyttet til forhold som tilgang på data, forutinntatthet, og rolledualitet som blir belyst (Brannick og Coghlan 2007). Å forske på egen organisasjon gir mange muligheter, men også utfordringer som fordrer ikke bare at en reflekter over valg og handlinger, mens en er midt oppe i det, men også i etterkant når arbeidet skal formidles. Studentene ved BOL har, til tross for positiv respons, i beskjeden grad benyttet seg av tilbudet om ePortfolio. Som en del av den aksjonsbaserte tilnærmingen ble det gjennomført en survey for å kartlegge interessen for tilbudet, studentenes opplevde digitale kompetanse, samt forslag til tiltak for økt bruk av ePortfolio. Resultatene fra undersøkelsen viste at studentene hadde interesse av ePortfolio som et tilbud, men de hadde så langt anvendt det lite og manglet kompetanse med hensyn til bruken av det. Det var særlig tre tiltak som ble trukket fram som kunne øke interessen og bruk av ePortfolio blant BOL-studentene. Mer informasjon og opplæring ble ansett som det aller viktigste. Videre var det både interesse for at ePortfolio i større grad skal integreres som en del av eksisterende emner, og at det også kan gis som et eget studiepoenggivende emne. For alle disse elementene er det iverksatt konkrete tiltak. Siden det er for tidlig å vurdere mulige effekter av tiltakene, blir dette en underveisdokumentasjon av en pågående aksjonsforskningsprosess. Men ut fra status så langt kan synes som om at ePortfolio oppfattes som nok et digitalt virkemiddel som kommer i tillegg til andre digitale medier og verktøy som allerede benyttes. Men mer opplæring, integrering av ePortfolio med øvrige emner kan bidra til at studentene i større grad tar ePortfolio jevnlig i bruk. Men kanskje særlig ordningen med å gjøre det til et eget emne kan bidra til økt bruk, ved at studentene opplever det somdirekte meritterende gjennom spesifikke studiepoeng for et emne.no_NO
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammerno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;149
dc.subjectePortfoliono_NO
dc.subjectaksjonsforskningno_NO
dc.subjectmapperno_NO
dc.subjectlæringsprosesserno_NO
dc.subjectdigital kompetanseno_NO
dc.subjectstudenterno_NO
dc.subjectorganisasjon og ledelseno_NO
dc.subjectsurveyno_NO
dc.titleePortfolio som en mer integrert del av et studium: en aksjonsbasert tilnærmingno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel