Show simple item record

dc.contributor.authorAustvik, Ole Gunnar
dc.date.accessioned2012-11-23T09:20:39Z
dc.date.available2012-11-23T09:20:39Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0807-2647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144905
dc.description.abstractRapporten fokuserer på krefter som er med å bestemme oljeprisen på mellomlang og kanskje lengre sikt, det vil si fra om noen måneder og utover i det neste tiåret. Den trekker sammen tidligere arbeider og vurderer fremtidig prisutvikling. Først gis en kort oversikt over utviklingen i oljemarkedet de siste 30 årene, der Norges rolle også blir diskutert. Deretter drøftes oljeprisens globale inntektsomfordelende rolle. De store beløpene som oljehandelen representerer gir incitament for at alle aktører som har muligheter til det, til å påvirke oljeprisens utvikling. Dernest drøftes de tradisjonelle prisprognosenes manglende treffsikkerhet, herunder ulike modeller for oljemarkedet. Det vises også at utviklingen i oljeprisen siden prisfallet i 1986 er kraftig forskjellig for konsumenter og produsenter av olje på grunn av avgiftsøkningene på oljeprodukter. Særlig markant har dette vært i Europa. Deretter følger en oversikt over hovedtrekkene i markedsutviklingen. Forbruksøkningen har på 1990-tallet vært særlig markant i de nye økonomiene i Asia. Dersom denne fortsetter som forventet, vil hoveddelen av økningen måtte dekkes gjennom økt produksjon i landene ved Den persiske gulfen, med mindre det blir gjort nye store funn andre steder i verden. Balansen mellom etterspørsel etter olje fra Asia og tilbudet fra Midtøsten synes å bli spesielt viktig for oljeprisutviklingen de neste to tiårene. Videre drøftes et mulig ”prisvindu” for perioden 2000-2010 gjennom en scenario-analyse. Det diskuteres hvor robuste scenariene er, eller hva som skal til for at det som i dag oppfattes som lite sannsynlige utviklingstrekk likevel kan inntreffe. Avslutningsvis diskuteres hvilke konsekvenser en slik forståelse for oljemarkedet kan ha for norsk økonomisk planlegging og internasjonal prispolitikk på olje. Hovedtrekkene i rapporten ble først presentert på Europa-programmets rådsmøte i Stortinget 19. oktober 1999 – med tema: "Strategiske utfordringer for Norge som olje- og energiprodusent” (se http://www.euro-program.no).no_NO
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammerno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;50
dc.subjectRåoljemarkedetno_NO
dc.subjectOPECno_NO
dc.subjectIEAno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.titleDrivkreftene i oljemarkedetno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record