Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOverland, Bjørn
dc.date.accessioned2012-11-23T07:45:28Z
dc.date.available2012-11-23T07:45:28Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0807-2647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144907
dc.description.abstractEvalueringen viser at LæRe-prosjektet har bidratt til læreres og skolelederes bevisstgjøring og læring, og viser at det er det praktiske arbeidet som har hatt størst betydning i denne sammenheng. Lærere og skoleledere har hatt evne og vilje til å arbeide bevisst, målrettet og reflektert med L97 i det problembaserte arbeidet i prosjekter for og med lærere, og det er liten tvil om at deres handlingskompetanse har utviklet seg i denne prosessen. Selv om det ikke er mulig å si noe absolutt sikkert om dette, ser det ut til at bevisstgjøringen og læringen for de flestes vedkommende har vært knyttet til undervisningen og til relasjonene til elevene, og at LæRe-prosjektet i mindre grad har bidratt til bevisstgjøring og læring som omfatter lærer- og skolenivået. Refleksjon i lærerteam og i samlet kollegium, skriftlighet, ekstern veiledning og erfaringsdeling, har i høy grad bidratt til den bevisstgjøringen og læringen som har funnet sted i LæRe- .prosjektet. Mangel på tid har vært et stort problem i LæRe-prosjektet, og kan betraktes som en av de største hindringene for læreplanarbeidet i de skolene som har deltatt i prosjektet. Videre er det et problem at skoler ser ut til å legge et harmoniperspektiv til grunn for arbeidet med læreplanen, og at det derfor ikke oppfattes som legitimt å komme med faglig kritikk rettet mot kolleger eller skolen som organisasjon. Beredskapen til å møte slik kritikk på en konstruktiv måte, ser ut til å være liten i skolen.no_NO
dc.format.mimetypePDF
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammerno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;39
dc.titleEvaluering av LæRe-prosjektet i Oppland: læreplanarbeid, refleksjon og læringno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber56no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel